เปิดจำหน่ายบัตรออนไลน์ 14 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป . Ticket sales on 14 January 2018, 10.00 AM (GMT+7) onwards

วิธีการลงทะเบียนขอคืนเงินค่าบัตรงาน
2018 “2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK”

1. เจ้าของ user ที่ทำการจองบัตรต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ https://ticket.imethai.com/jungyonghwaroom622/vieworders.php ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. เท่านั้น

2. วิธีรับเงินคืนมี 3 วิธี คือ
2.1 โอนผ่านธนาคาร ***แนะนำ***
- ระบบจะแจ้งให้ ระบุ ชื่อบัญชี, เลขบัญชี, สาขา, จังหวัด ที่ต้องการให้โอนเงินคืน โดยสามารถเลือกธนาคารได้ดังนี้ (ธนาคารไทยพาณิชย์, กสิกรไทย และ กรุงเทพ)
- กรณีนามสกุลของชื่อเจ้าของล็อคอินในระบบ ไม่ตรงกับนามสกุลของบัญชีที่ให้โอนเงินคืน ระบบจะให้แนบเอกสารเพิ่มเติมคือ รูปถ่ายของสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของ user (ไฟล์ JPG) พร้อมเขียนข้อความด้วยตัวบรรจงในสำเนานั้นว่า "อนุญาติให้ .....(ชื่อเจ้าของบัญชีที่รับโอน).....รับเงินค่าบัตรงาน “2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK” คืน แทนข้าพเจ้า"
- เจ้าหน้าที่จะเริ่มทยอยโอนเงินคืนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

2.2 คืนผ่านบัตรเครดิตที่ชำระใบเดิม จะได้รับเงินคืนเฉพาะส่วนของค่าบัตรเท่านั้น และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 30-90 วัน ขึ้นกับรอบบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระเงิน

2.3 คืนผ่านบัญชี Paypal สำหรับผู้ที่ชำระผ่านระบบของ Paypal และบัตรเครดิตเท่านั้น จะได้รับเงินคืนเฉพาะส่วนของค่าบัตรเท่านั้น และใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10-30 วัน ขึ้นกับรอบบัตรเครดิตที่ท่านใช้ชำระเงิน

3. การคืนเงิน จะคืนเฉพาะส่วนของค่าบัตร, ค่าบัตรพลาสติก และ ไปรษณีย์เท่านั้น

4. ตรวจสอบสถานะการคืนเงินได้ที่ https://ticket.imethai.com/jungyonghwaroom622/vieworders.php หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการโอนเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งวันเวลาที่โอนเงินคืน(สำหรับการคืนแบบโอน เงินจะเข้าบัญชีท่านทันที) หรือ วันเวลาที่ทำเรื่องขอคืนทางบัตรเครดิต(วงเงินจะกลับคืนเข้าบัญชีท่านแล้วแต่รอบของบัตรเครดิตท่าน)

---------------------------------------------------

Refund Process for
“2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK”


1. User, please register your information on https://ticket.imethai.com/jungyonghwaroom622/vieworders.php from now to February 17, 2018 at 20.00hr only.

2. To refund, you have 3 options :
2.1 By Bank Transfer (Recommended)
- Please register your bank detail including Bank name, Account name, Account number, Branch, Province.
- If the family name between login user and refund bank account is not matched, system will require additional document. User MUST attach copy ID or passport with message ‘I allow ...(bank account name)....to get refund of “2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK” on behalf’ and sign your name
- Staff will start transfer process from 1st February 2018 onwards

2.2 Refund via same credit card, we will refund only ticket amount. It may take 30-90 days processing.

2.3 Refund via Paypal, For those who paid via Paypal or credit card only. It may take 10-30 days processing.

3. We will refund only ticket amount, plastic card and EMS.

4. You can check refund status on https://ticket.imethai.com/jungyonghwaroom622/vieworders.php

 


 

 

“2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK”
กำหนดการแสดง วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.
สถานที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
ราคาบัตร 4800, 3800, 2800 และ 2,000 บาท (บัตรนั่งทุกที่นั่ง)
กำหนดการเปิดจำหน่ายบัตร
เปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.imethai.com

ขั้นตอนการซื้อบัตร: ผ่านทาง www.imethai.com
1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตรจะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ก่อน โดยใช้ข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ-นามสกุลตามบัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์เพื่อใช้ในการรับข่าวสาร, เพศ, ที่อยู่ปัจจุบัน**สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้สมัครจะมี username และ password ของตนเองเมื่อสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการซื้อบัตรหรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป (ผู้ที่เคยลงทะเบียนกับเว็บไซต์ไอมี่ในงานที่ผ่านมาสามารถใช้ User เดิมได้)
2. กำหนดการเปิดขายบัตร: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
โดยมีขั้นตอนการจองบัตรดังนี้
2.1. Login โดยใช้ Username, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2.2. เลือกโซนที่ต้องการ
2.3. เลือกที่นั่ง, วิธีการรับบัตร, กดสั่งซื้อบัตร
2.4. เลือกวิธีการชำระเงิน
2.4.1 (กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน)
***แนะนำ*** วิธีนี้จะล็อคบัตรได้รวดเร็วที่สุดและไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม ระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อมาให้เลย
2.4.2 (กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต) จะเข้าสู่ระบบต่อไป (มีค่า Service Charge เพิ่มเติม 5%)
2.5. เข้าสู่หน้าตรวจสอบรายการ เพื่อแจ้งโอนเงิน หรือ ดูสถานะบัตรของคุณ
2.6. ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ 4 ที่นั่ง ในราคา และโซนเดียวกันเท่านั้น
(หากต้องการจองมากกว่าจำนวนที่กำหนดหรือต่างโซนสามารถจองเพิ่มได้โดยใช้ user เดิม)
** สามารถเลือกบริการส่งไปรษณีย์ EMS ได้โดยระบบจะคิดค่าจัดส่งเพิ่มต่อ 1 การจอง จำนวน 50 บาท **
3. เมื่อระบบแจ้งรหัสจอง (กรุณาจดไว้เพราะสำคัญมาก), ยอดเงินที่ท่านต้องชำระ, ข้อมูลของธนาคารที่ท่านต้องทำการโอนเงิน และ ***กำหนดเวลาที่ท่านต้อง โอนและแจ้งโอน*** (ภายใน 4 ชม.) โดยเลขบัญชีที่ท่านต้องโอนเงินเป็นของธนาคาร ไทยพาณิชย์ (รายละเอียดบัญชีจะแจ้งให้ทราบในระหว่างการจองบัตร) ท่านสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกช่องทางดังนี้ ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking
- ยอดเงินที่ต้องชำระจะมีเศษสตางค์อยู่ด้วย กรุณาโอนเงินตามยอดที่ระบบแจ้งพร้อมเศษสตางค์เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและแม่นยำ
- หลังจากโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งวันและเวลาโอนมาที่ www.imethai.com (ในหน้าตรวจสอบรายการ) ภายในเวลาที่กำหนดที่ท่านได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะ ถือว่าสละสิทธิ์ในการจองบัตร ออเดอร์ของท่านจะถูกลบออกจากระบบทันที โดยทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- หลังผู้จองแจ้งโอนเงินเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่โอนเข้ามาโดยใช้เวลาประมาณ 24ชม. ในการดำเนินการ ขอให้ผู้จองกลับเข้ามาตรวจสอบ สถานะการจองได้อีกครั้ง หลังจากเวลาที่แจ้งโอนประมาณ 24ชม. หากยังไม่คอนเฟิร์มกรุณาแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าที่ทันที ที่อีเมล์ Ticket.IMEThai@gmail.com หรือ โทร 062-252-6951, 089-365-2834
4. เก็บหลักฐานการโอนเงิน ได้แก่ สลิปโอนเงิน (**แนะนำให้ถ่ายเอกสารหรือถ่ายรูปไว้ป้องกันการเลือนลางหรือสูญหาย) และรหัสจองไว้ให้ดี เพื่อนำมายืนยันในการรับบัตรและเพื่อป้องกันการแอบอ้าง
5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองบัตรแล้วผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและยกเลิกการจองบัตรได้ทุกกรณี รวมถึง ไม่สามารถคืนเงินหากไม่มาร่วมชมการแสดง
6. สำหรับผู้ที่สั่งซื้อบัตรแบบรับบัตรหน้างาน สามารถรับได้ที่บูทรับบัตรหน้างาน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (บัตรพลาสติกใช้สำหรับเข้างาน)
7. ราคาบัตรยังไม่รวมค่าออกบัตรพลาสติกใบละ 20 บาท

หมายเหตุ
**Official Poster สำหรับบัตรที่นั่งทุกราคา ทุกโซน สามารถติดต่อรับได้ที่จุดบริการลูกค้าของ iMeThailand บริเวณด้านหน้างานในวันคอนเสิร์ตตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
*** โปรดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การรับจองบัตร การให้โค้ดจอง การซื้อ-ขายบัตรนอกระบบ การแอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ ซึ่งอาจเจอบัตรผี บัตรปลอม หรือถูกโกงได้ รวมไปถึงการนำบัตรคอนเสิร์ตไปขายต่อหรือแจกเพื่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/iMeThailand หรือ Ticket.IMEThai@gmail.com โทร 062-252-6951, 089-365-2834
#JungYongHwa #2018JYHLIVEinBKK #Room622inBKK #FNCEntertainment#iMeThailand

---------------------------------------------------------------

 

“2018 JUNG YONG HWA LIVE [ROOM 622] IN BANGKOK”
Show Date: Saturday 10 February 2018 (6.00 P.M.)
Venue: Thunder Dome, Muang Thong Thani
Ticket Price: 4,800 / 3,800 / 2,800 and 2,000 Baht [All Seating]

Sale Date: Sunday 14th January 2018, 10.00 A.M. onward.
Ticket sale: www.imethai.com

Sale Ticket Information: www.imethai.com
1. The Ticket Buyers have to apply for membership.
Required information: First Name, Last Name, Phone Number, E-mail Address, Address. Membership Application is Free of Charge. The Member will acquire username and password for ticket purchase and other membership activities.
2. Sale Tickets will be selling on Sunday 14th January 2018, 10.00 am. onward via www.imethai.com. Once enter into the system, the member has to fill up the required details on the webpage. Then select ticket price, zone and seat number.
You may reserve up to 4 seats with the same price and the same zone. (If the member would like to reserve more than seats mention above, he/she may have additional reservation with the same username.)
**The ticket buyers may choose to receive the tickets via EMS where the system will charge the delivery fee of 50 Baht. This service is for person who lives in Thailand only.
3. After the required details are filled completely, the system will provide the reservation code. (Please take note of the code.) The system will inform the Total Payment Value, the Bank Account Details that the member has to transfer the money to, and inform your payment detail on ‘View Order’ menu
*** Time frame that the member has to pay for the ticket(s) *** (Within 4 hours)
- Credit Card, has service charge 5%
The Bank Account that the members have to transfer the money to is Bank: Siam Commercial Bank (Full detail will be shown after booking) the member may transfer the money via ATM, Bank Counter and Internet Banking
- The Total Required Payment contains Double Digits (Satang/x,xxx.xx). Please transfer the money at exact value for accurate purchase details checking.
- After the payment is made please kindly inform date/time of money transferred at www.imethai.com (on View Orders menu) within the given time frame; otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. The reservation will be cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
- After the member inform the organizer about the payment details. The Ticket Officers will review the payment within 24 hours. The member may check the reservation details again 24 hours after submission of the payment details on the View Order menu. If the purchased tickets are not confirmed on system then, please kindly contact the ticket officers immediately at Ticket.IMEThai@gmail.com
4. Please keep the proof of payment i.e. payment slip (**Recommend the member to take photos of the slip to prevent color fading) and Reservation Code in order to collect the ticket(s) and preventing fraud.
5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation at any case and no refund.
6. If purchase and choose self-pick up can get the ticket at Ticket kiosk at the venue from 12.00 P.M. Onward. [Use plastic card to entry the concert]
7. Ticket Price does not include plastic ticket price at 20 Baht per Ticket.

Remark:
**Official Posters are provided for every seat at every price and every zone who purchase. Self-pick up will be at iMeThailand Customer Service at the venue since 12.00 P.M. Onward.

***Be careful of thieves, disguised in various ways, such as getting tickets, give only code of ticket, Buy or sell ticket on another system, Impersonating employees, this may come across fake or ghost cards have been cheated. Include bring the tickets to sell or distribute for advertising or publicity without the permission of the Company that considered the legality.

***For more information, please visit www.facebook.com/iMeThailand or inquire any information at Ticket.IMEThai@gmail.com Call. 062-252-6951, 089-365-2834